Nemački jezik

Kampster online kursevi jezika su koncipirani tako da vam pruže sve što je neophodno kako biste mogli da progovorite strani jezik. Kurs sadrži teoriju ali naglasak stavlja na praksu – na mnoštvo kvizova, zadataka i vežbi koje se zahvaljujući pametnom algoritmu prilagođavaju vašem individualnom nivou i napretku. Uz sve to i podršku mentora savladajte jezik za samo 15 minuta vežbe dnevno – ili vežbajte neograničeno! Pošto se učenje jezika zasniva na ponavljanju, pripremili smo vam veliki broj zanimljivih i interaktivnih kvizova, testova i zadataka na kraju svake lekcije i svakog nivoa. Lista nepoznatih reči vas takođe čeka ne samo nakon svake završene celine već je integrisana u sve lekcije i tokom celog trajanja kursa. Svaka lekcija sadrži i audio snimke koje će vam pomoći da savladate pravilan izgovor reči. Rečnik je integrisan u lekcije, tako da u svakom slučaju možete saznati značenje neke reči i čuti audio snimak izgovora. Uz naše prateće igrice i izazove, sa lakoćom ćete ovladati vokabularom i vežbati slušanje i pisanje.

Nemački jezik A1.1

Naučite jedan od najtraženijih jezika današnice, kroz interesantne primere i igrice! Na kursu Nemački jezik – nivo A1.1 temeljno ćete se upoznati sa osnovama nemačkog jezika. Učeći reči i izraze koji u nemačkom imaju najučestaliju upotrebu, obogaćivaćete svoj vokabular i uporedo, sa lakoćom, savladati gramatiku kroz lekcije koje su tematski osmišljene. Savladajte početni nivo nemačkog jezika za 3 meseca (ili brže ako ste vredni!) na kursu Nemački jezik – nivo A1.1

Znanja koja ćete steći

 • Najčešće fraze u nemačkom jeziku
 • Zamenice u nemačkom jeziku
 • Osnovne glagole u nemačkom jeziku
 • Kako da se sporazumete u svakodnevnim situacijama?
 • Osnovna vremena u nemačkom jeziku
 • Kako da objasnite sagovorniku ono što želite?
 • Predlozi u nemačkom jeziku
 • Kako da zatražite informacije koje su vam potrebne

Nemački jezik A1.2

Nakon što budete naučili osnovne pojmove nemačkog jezika na kursu Nemački jezik nivoa A1.1, čeka vas nastavak kursa – nivo A1.2. Kurs takođe sadrži kvizove, zadatke, rečnik koji vam je dostupan, kao i audio snimke. Nakon ova dva kursa, savladaćete osnove postupno i gradivo ćete utvrđivati kroz interakciju sa drugim polaznicima i kroz igrice! Učeći reči i izraze koji u nemačkom imaju najučestaliju upotrebu, obogaćivaćete svoj vokabular i uporedo, sa lakoćom, savladati gramatiku kroz lekcije koje su tematski osmišljene. Savladajte A1.2. nivo nemačkog jezika za 3 meseca (ili brže ako ste vredni!) na kursu Nemački jezik – nivo A1.2.

Znanja koja ćete steći

 • Nova vremena koja će vam olakšati komunikaciju
 • Kako da postavljate pravilno pitanja na nemačkom
 • Još korisnih fraza
 • Kako da razgovarate o flimovima
 • Kako da razgovarate o muzici
 • Kako da se snađete na razgovoru za posao na nemačkom

Nemački jezik A2

Nakon što budete naučili osnovne pojmove namačkog jezika na kursevima Nemački jezik nivo A1.1 i A1.2, čeka vas nastavak kursa – nivo A2. Kurs takođe sadrži kvizove, zadatke, rečnik koji vam je dostupan, kao i audio snimke. Nakon ovog kursa, savladaćete sledeći nivo jezika postupno i gradivo ćete utvrđivati kroz interakciju sa drugim polaznicima i kroz igrice! Učeći reči i izraze koji u nemačkom imaju najučestaliju upotrebu, obogaćivaćete svoj vokabular i uporedo, sa lakoćom, savladati gramatiku kroz lekcije koje su tematski osmišljene. Savladajte A2. nivo nemačkog jezika za 6 meseci (ili brže ako ste vredni!) na kursu Nemački jezik – nivo A2.

Znanja koja ćete steći

 • Kako da upotrebljavate pravilno vremena u nemačkom jeziku
 • Kako da pravilno upotrebljavate prideve i priloge u komunikaciji
 • Kako se pišu motivaciona pisma i CV na nemačkom
 • Kako da razgovarate o putovanjima

NARUČITE KURS OVDE