Engleski jezik

Kampster online kursevi jezika su koncipirani tako da vam pruže sve što je neophodno kako biste mogli da progovorite strani jezik.
Kurs sadrži teoriju ali naglasak stavlja na praksu – na mnoštvo kvizova, zadataka i vežbi koje se zahvaljujući pametnom algoritmu prilagođavaju vašem individualnom nivou i napretku. Uz sve to i podršku mentora, savladajte jezik za samo 15 minuta vežbe dnevno – ili vežbajte neograničeno! Pošto se učenje jezika zasniva na ponavljanju, pripremili smo vam veliki broj zanimljivih i interaktivnih kvizova, testova i zadataka na kraju svake lekcije i svakog nivoa. Lista nepoznatih reči vas takođe čeka ne samo nakon svake završene celine već je integrisana u sve lekcije i tokom celog trajanja kursa. Svaka lekcija sadrži i audio snimke koje će vam pomoći da savladate pravilan izgovor reči. Rečnik je integrisan u lekcije, tako da u svakom slučaju možete saznati značenje neke reči i čuti audio snimak izgovora.

Engleski jezik A1.1

Na ovom kursu, temeljno ćete se upoznati sa osnovama engleskog jezika. Učeći reči i izraze koji u engleskom imaju najučestaliju upotrebu, obogaćivaćete svoj vokabular i uporedo, sa lakoćom, savladati gramatiku kroz lekcije koje su tematski osmišljene. Savladajte početni nivo engleskog jezika za 3 meseca (ili brže ako ste vredni!) na kursu Engleski jezik – nivo A1.1.

Znanja koja ćete steći

 • Zamenice u engleskom jeziku
 • Osnovne glagole u engleskom jeziku
 • Kako da se sporazumete u svakodnevnim situacijama?
 • Osnovna vremena u engleskom jeziku
 • Predlozi u engleskom jeziku
 • Najčešće fraze u engleskom jeziku

Engleski jezik A1.2

Nakon što budete naučili osnovne pojmove engleskog jezika na kursu Engleski jezik nivoa A1.1, čeka vas nastavak kursa – nivo A1.2.
Kurs takođe sadrži kvizove, zadatke, rečnik koji vam je dostupan, kao i audio snimke. Nakon ova dva kursa, savladaćete osnove postupno i gradivo ćete utvrđivati kroz interakciju sa drugim polaznicima i kroz igrice! Učeći reči i izraze koji u engleskom imaju najučestaliju upotrebu, obogaćivaćete svoj vokabular i uporedo, sa lakoćom, savladati gramatiku kroz lekcije koje su tematski osmišljene. Savladajte A1.2. nivo engleskog jezika za 3 meseca (ili brže ako ste vredni!) na kursu Engleski jezik – nivo A1.2!

Znanja koja ćete steći

 • Nova vremena koja će vam olakšati komunikaciju
 • Kako da postavljate pravilno pitanja na engleskom
 • Još korisnih fraza
 • Kako da razgovarate o flimovima
 • Kako da razgovarate o muzici
 • Kako da se snađete na razgovoru za posao na engleskom

Nakon što budete naučili osnovne pojmove engleskog jezika na kursu Engleski jezik nivoa A1.1, čeka vas nastavak kursa – nivo A1.2.
Kurs takođe sadrži kvizove, zadatke, rečnik koji vam je dostupan, kao i audio snimke. Nakon ova dva kursa, savladaćete osnove postupno i gradivo ćete utvrđivati kroz interakciju sa drugim polaznicima i kroz igrice! Učeći reči i izraze koji u engleskom imaju najučestaliju upotrebu, obogaćivaćete svoj vokabular i uporedo, sa lakoćom, savladati gramatiku kroz lekcije koje su tematski osmišljene. Savladajte A1.2. nivo engleskog jezika za 3 meseca (ili brže ako ste vredni!) na kursu Engleski jezik – nivo A1.2!

O autorki kurseva Engleski jezik – nivo A1.1 i A1.2

Jovana Dobrijević je diplomirala 2017. godine na Filološkom fakultetu, na Katedri za anglistiku. Pored engleskog, govori i španski jezik, a već tri godine se aktivno bavi predavanjem engleskog jezika. Časove drži za sve uzraste i različite nivoe, a radi u školi stranih jezika u Boegradu. Trenutno završava master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Engleski jezik A2

Nakon što budete naučili osnovne pojmove engleskog jezika na kursevima Engleski jezik nivo A1.1 i A1.2, čeka vas nastavak kursa – nivo A2. Kurs takođe sadrži kvizove, zadatke, rečnik koji vam je dostupan, kao i audio snimke. Nakon ovog kursa, savladaćete sledeći nivo jezika postupno i gradivo ćete utvrđivati kroz interakciju sa drugim polaznicima i kroz igrice! Učeći reči i izraze koji u engleskom imaju najučestaliju upotrebu, obogaćivaćete svoj vokabular i uporedo, sa lakoćom, savladati gramatiku kroz lekcije koje su tematski osmišljene.
Savladajte A2. nivo engleskog jezika za 3 meseca (ili brže ako ste vredni!) na kursu Engleski jezik – nivo A2.

Znanja koja ćete steći

 • Kako da upotrebljavate pravilno vremena u engleskom jeziku
 • Kako da pravilno upotrebljavate prideve i priloge u komunikaciji
 • Kako se pišu motivaciona pisma i CV na engleskom
 • Kako da razgovarate o putovanjima

Engleski jezik B1

Nakon što budete naučili osnovne pojmove engleskog jezika na kursevima Engleski jezik nivo A1.1 i A1.2, i unapredili znanje na kurs Engleski jezik – nivo A2, čeka vas novi kurs: Engleski jezik nivo B1! Kurs takođe sadrži kvizove, zadatke, rečnik koji vam je dostupan, kao i audio snimke. Nakon ovog kursa, savladaćete sledeći nivo jezika postupno i gradivo ćete utvrđivati kroz interakciju sa drugim polaznicima i kroz igrice! Učeći reči i izraze koji u engleskom imaju najučestaliju upotrebu, obogaćivaćete svoj vokabular i uporedo, sa lakoćom, savladati gramatiku kroz lekcije koje su tematski osmišljene. Savladajte B1 nivo engleskog jezika za 3 meseca (ili brže ako ste vredni!) na kursu Engleski jezik – nivo B1.

Znanja koja ćete steći

 • Razlika u upotrebi sadašnjih vremena
 • Past Simple Tense
 • Past Continuous Tense
 • Past Perfect Tense
 • Modalni glagoli
 • Odnosne rečenice
 • Upotreba predloga u engleskom jeziku
 • Upotreba priloga u engleskom jeziku
 • Upotreba prideva u engleskom jeziku
 • Kondicionali – prvi, drugi, treći
 • Pasiv
 • Upitni izrazi i negatvini prefiski
 • Napredni vokabular za najpopularnije teme

O autorki kurseva Engleski jezik – nivo A2 i nivo B1

Ksenija Šoškić je završila specijalističke studije na Filološkom fakultetu u Beogradu. Takođe, ima Cambrige Certificate of Proficiency in English. Ksenija je filolog po struci i opredeljenju – poseduje višegodišnje iskustvo u radu u prosveti, privatnim školama, radu sa grupama svih uzrasta i individualnom radu sa učenicima. Osim engleskog jezika, tečno govori francuski i italijanski jezik.

NARUČITE KURSEVE OVDE